Головна

Журнал «Юридика» – рецензований науковий журнал юридичного спрямування.

Рік заснування: 2017 р. 

Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ: Серія КВ № 22899-12799Р від 17.07.2017 р.

Засновник: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій.

ISSN: 2710-1975 (Print) 2710-1983 (Online)

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Мови публікації: українська, англійська, німецька, польська, французька.

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).

На підставі Наказу МОН України від 09.02.2021 № 157 (додаток 4) журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 081 – Право, 262 – Правоохоронна діяльність, 293 – Міжнародне право.

Журнал «Юридика» спрямований на популяризацію новітніх досягнень та обмін передовим досвідом у сфері права, юридичної освіти, висвітлення актуальних питань практичного застосування законодавства України.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих юридичних питань.