Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Гловюк Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу організації наукової роботи Львівського державного університету внутрішніх справ. 

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Головко Катерина Володимирівна, доктор юридичних наук, завідувач відділу економіко-правових досліджень Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Бондаренко Катерина Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Національного університету «Одеська морська академія»;

Ващук Олеся Петрівна, доктор юридичних наук, доцент, голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»;

Дубинський Олег Юрійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри морського та господарського права, проректор з науково-педагогічної роботи, економічних, юридичних та соціальних питань Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, член науково-консультаційної ради при Верховному суді;  

Капліна Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки;

Кузніченко Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений юрист Автономної Республіки Крим, проректор Національної академії внутрішніх справ України;

Любашенко В’ячеслав Ігорович, кандидат юридичних наук, юрист громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»;

Манасян Анаіт Артемівна, проректор Академії юстиції Республіки Вірменія, доцент кафедри конституційного права Єреванського державного університету, член Комісії з оцінки діяльності суддів (Єреван, Вірменія);

Мішина Наталя Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Можаровський Володимир Миколайович, доктор військових наук, провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України;

Федотов Олексій Павлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри морського та митного права Національного університету «Одеська юридична академія».