СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ СТАНДАРТУ СПРАВЕДЛИВОГО ТА РІВНОГО ПОВОДЖЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРАВІ

Автор(и)

  • В.І. Любашенко ГО «Десяте квітня»

DOI:

https://doi.org/10.32843/juridica/2020.2.6

Ключові слова:

практика інвестиційних трибуналів; елементи стандарту справед- ливого і рівного поводження; процесуальна справедливість; недискримінація; відкритість

Анотація

Стаття присвячена розгляду підходів до розуміння та змісту поняття справедли- вого та рівного поводження у сучасному міжнародному інвестиційному праві на основі практики арбітражних трибуналів. Загалом, арбітражна практика виробила три підходи до розуміння стандарту справедливого та рівного поводження: (1) ототожнення стан- дарту справедливого та рівного поводження з мінімальним стандартом поводження; (2) презумпція наявності об’єктивних поло- жень-норм стандарту справедливого та рів- ного поводження; і (3) «плаваючий» або змін- ний характер стандарту справедливого та рівного поводження, який ідентифікується в залежності від конкретних обставин справи. Не існує єдиного розуміння щодо правиль- ності одного чи іншого підходу до розуміння стандарту; вони є алгоритмами кваліфікації порушення стандарту справедливого та рівного поводження в конкретній справі. У той же час, сучасне розуміння цих підходів визнає за стандартом справедливого та рівного поводження динамічний еволюційний характер, який можна охарактеризувати загальною тенденцію щодо розширення можливостей захисту інвестицій за допо- могою міжнародних арбітражних інституцій і балансу між інтересами іноземного інвес- тора та суверенітетом держави, до якої зроблені інвестиції. Окремим новим явищем є розповсюдження дії стандарту справед- ливого та рівного поводження на процесу- альну площину: держава має пропонувати такі судові та адміністративні процедури, за якими права і інтереси інвестора можуть бути адекватно захищені в межах розумного строку. Автор також розглядає головні еле- менти стандарту справедливого та рівного поводження, які є спільними для всіх підходів до розуміння стандарту: (1) процесуальна спра- ведливість; (2) недискримінація; (3) відкри- тість; (4) відсутність відмови у правосудді. Кожен з цих елементів знайшов свій розвиток у нещодавній практиці інвестиційних трибу- налів, тому можна впевнено стверджувати, що найближчим часом саме ці елементи будуть головними аспектами розгляду судо- вих та арбітражних справ щодо стандарту справедливого та рівного поводження.

Посилання

ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management Limited v. The Republic of Hungary, ICSID Case No. ARB/03/16. Award, 2006. URL: https://www.italaw.com/cases/41;

Alex Genin, Eastern Credit Limited, Inc. and A.S. Baltoil v. The Republic of Estonia, ICSID Case No. ARB/99/2. Award, 2001. URL: https://www.italaw.com/cases/484;

Azurix Corp. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12. Award, 2006. URL: https://www.italaw.com/cases/118;

Bronfman, M. K. Fair and Equitable Treatment: an Evolving Standard, Max Planck Yearbook of United Nations Law. Vol. 10, 2006, p. 609-680;

Deutsche Bank AG v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, ICSID Case No. ARB/09/2. Award, 2012. URL: https://www.italaw.com/cases/1745;

Joseph Charles Lemire v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/06/18. Award, 2011. URL: https://www.italaw.com/cases/614;

Kalicki, J. and Medeiros, S. Fair, Equitable and Ambiguous: What Is Fair and Equitable Treatment in International Investment Law? ICSID Review. Vol. 22, Is. 1, 2007, p. 24–54;

Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States of America, ICSID Case No. ARB(AF)/98/3. Award. 2003. URL: https://www.italaw.com/cases/632;

Mann F. A. British Treaties for the Promotion and Protection of Investments. BritishYearbook of International Law Vol. 52, 1981, p. 241–254;

Merrill and Ring Forestry L.P. v. Canada, ICSID Case No. UNCT/07/1. Award, 2010. URL: https://www.italaw.com/cases/669;

Mondev International Ltd. v. United States of America, ICSID Case No. ARB(AF)/99/2. Award, 2002. URL: https://www.italaw.com/cases/715;

MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile, ICSID Case No. ARB/01/7. Award, 2004. URL: https://www.italaw.com/cases/717;

North American Free Trade Agreement, 1994. URL: http://www.sice.oas.org/trade/nafta/naftatce.asp;

Parkerings-Compagniet AS v. Republic of Lithuania, Award. 2007. URL: https://www.italaw.com/cases/documents/813;

Pope & Talbot Inc. v. The Government of Canada, UNCITRAL. Award in Respect of Damages, 2002. URL: https://www.italaw.com/cases/863;

Railroad Development Corporation v. Republic of Guatemala, ICSID Case No. ARB/07/23. Award, 2012. URL: https://www.italaw.com/cases/887;

Reisman M. Canute Confronts the Tide: States versus Tribunals and the Evolution of the Minimum Standard in Customary International Law. ICSID Review Vol. 30, 2015, p. 616–634;

Reports of International Arbitral Awards. 1996. L. F. H. Neer and Pauline Neer (U.S.A.) v. United Mexican States. URL: https://legal.un.org/riaa/cases/vol_IV/60-66.pdf;

Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/00/2. Award, 2003. URL: https://www.italaw.com/cases/1087;

TECO Guatemala Holdings, LLC v. Republic of Guatemala, ICSID Case No. ARB/10/23. Award, 2020. URL: https://www.italaw.com/cases/1629;

Wang, G. International Investment Law: A Chinese Perspective. Routledge, 2015.

Waste Management, Inc. v. United Mexican States ("Number 2"), ICSID Case No. ARB(AF)/00/3. Award. 2004. URL: https://www.italaw.com/cases/1158; 23. White Industries Australia Limited v. The Republic of India, Final Award. 2011. URL: https://www.italaw.com/cases/documents/1170;

Договір до Енергетичної Хартії та Заключний акт до неї. Протокол до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_056#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-28

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ 5 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО